Warning: copy(/home/kadinint/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/kadinint/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Anne & Bebek Modası - KADININ TRENDİ
Anne & Bebek Modası

Erkek Çocuk İçin Trend İsimler

Erkek Çocuk İçin Trend İsimler

Bu yazımızda sizlere yeni doğacak olan bebeğiniz için erkek çocuk trend isim önerilerinde bulunacağız. Biz anneler ve babalar için evlatlarının ömrü boyunca taşıyacağı ismin belirlenmesi çok önemlidir. Tabi ki bu dönemde birçok akraba eş dosttan da öneri olacaktır. Hatta aile büyüklerinde baskılarda. Dede ve aile büyüklerinin bizzat kendi isimlerini koyma öneriside zaten zor yaptığınız tercihi daha da güçleştirecektir. Birde bunun üzerine aile büyüğünü kırma endişesi eklenecektir.

Biz sizin için tercihinizi kolaylaştırmak adına anlamlarını yazarak önerilerde bulunacağız. Umarım ailenizin yeni üyesi öncelikle sağlıklı mutlu huzurlu analı babalı uzun bir ömür geçirir. Bebeğiniz için isim önerileri alfabetik olarak aşağıdadır

erkek bebek isimleri 1 Fotor
Erkek Çocuk İçin Trend İsimler

Erkek Çocuk İçin Trend İsimler Afabetik Sıralama

– A Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ––

Abidin: Dua eden / Duacı
Acar: Becerikli, yetenekli
Acaralp: Cesur, yiğit kişi
Acarsoy: Yiğit, güçlü soy
Adem: İyi, temiz kimse. (İnsanlığın ilk atasının ve ilk peygamberinin adıdır.)
Ahmet: Çok övülmüş, medhedilmiş. Peygamberimiz’in (s.a.v.) isimlerinden biridir.
Acun: Dünya, evren.
Akalp: Temiz, yiğit
Akbatur :Namuslu ve yiğit.
Akın: Geçici hücum, taarruz, harekat.
Akıner Akın yapan er.
Aktekin Ak şehzade
Aktimur Ak demir anlamına gelir.
Alparslan Korkusuz, yiğit, kahraman, Aynı zamanda Türklere Anadolu kapılarını açan büyük komutanın adıdır.
Alpay Büyük ay manasınadır.
Alper Cesur asker, yiğit asker.
Alperen Mücahdi, savaşçı, derviş.
Alphan Kahraman, yiğit, cesur hükümdar anlamındadır.
Altan Güneş doğarken ufka yaydığı kızıl renk.
Anıl Namın yürüsün anlamındadır.
Arda İşaret olarak yere dikilen çubuk.
Arslan Güçlülüğün simgesi olarak yiğit, cesur anlamındadır.
Aşkın Geçkin, ilerlemiş, aşmış.
Atakan Atalarının kanını taşıyan, soyuca çeken.
Atilla Savaşçı, cenkçi.
Aydemir Marangozların kullandığı kavisli bir keser türü.
Aydın Işıkla aydınlanmış, açık, anlaşılır anlamındadır.
Ayhan Ay gibi güzel demektir.
Aykut Mükâfat, ödül, armağan
Aytaç Ay gibi taçlı.
Aytekin Ay gibi tek ve çok değerli.
Aytuğ Padişahların başlıklarına taktıkları sorguç.
Aziz Mağlup edimesi mümkün olmayan, muhterem, çok nurlu, izzet ve şeref sahibi demektir.
Azmi Niyetli, kararlı, güçlü, kuvvetli.

– B Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ––

Baha Paha, değer, kıymet, güzellik, zariflik.
Bahadır Yiğit, kahraman, cesur, cengaver demektir.
Barış Savaşsız durumu, uzlaşma.
Barkın Gezgin, seyyah anlamına gelir.
Barlas Cenkçi, savaşçı demektir.
Balaban: Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür Doğan (kuş)
Barbaros: “Barba Rosse” Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad
Baran: Yüksek, iri
Barın: Güç, kuvvet
Bartu: En eski Türk hanlarından birinin adı
Batu: Güçlü
Birkan: Soylu
Batuhan Galip gelen, hükümdar.
Batur Cesur, yiğit.
Baturalp Yiğitlerin en yiğidi.
Baykal Yaban kısrağı.
Behiç Şaduman, şen, şirin, güleryüzlü demektir.
Behlül Çok gülen, çok güldüren.
Behzat Asil, soyu temiz.
Bera Olgunluk, iyilik, güzellik.
Berat Kurtulma, bağışlanma.
Berk Yaprak, şimşek, yıldırım ve  katı, sert, sağlam manalarına gelir.
Berkay Kuvvetli, sağlam ay.
Beytullah Allah’ın evi, Kâbe.
Birol Tek kal demek.
Bora 1.Rüzgar, şimşek, gök gürültüsü ve sağnak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. 2.Emevi Halifesi Me’mun’un adıdır.
Boğaç: Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman
Buğra Turna kuşu.
Burak Hz. Muhammed efendimizin Miraç’taki atı.
Bülent Yüksek, ulu, yüce, uzun demek.

erkek çocuk için isim
Erkek bebek ismi

– C Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ––

Cahid Cehd eden, mücadele eden.
Calp Kuvvetli, güçlü, gayretli.
Can 1.Gönül, 2.Güç, kuvvet, hayat.
Canalp Cana yakın, sevimli, yiğit, kahraman.
Cândar Kılıçlı asker, muhafız, canlı, diri anlamına gelir.
Caner Samimi dost, candan samimi.
Cankan Asil, soylu temiz anlamına gelir.
Cavid Ebedi, sonu olmayan.
Celal Ululuk, büyüklük, azamet.
Celil Celalet sahibi, aziz, mertebesi yüksek, ulu.
Cem Toplama, toplanma, bir araya getirme.
Cemal 1.Yüz güzelliği, 2.Tasavvufta Allah’ın rahmet tecellisi.
Cemali Güzellik sahibi, yüz güzelliğine sahip manasına gelir.
Cemil Güzel, endamlı.
Cenk Harp, savaş
Cevat Eli açık, cömert
Cevahir Cevherler, kıymetli taşlar, elmaslar.
Ceyhun Orta Asya’da Amu-Derya’ya Arap ve Farslıların vermiş oldukları isim.
Cihan 1.Kâinat, 2.Dünya yerküresi, yeryüzü.
Coşkun Çok aşırı heyecanlı, çok hareketli ve duyarlı.
Coşkuner Aşırı heyecanlanan, çok hareketli erkek.
Cumhur 1.Halk, topluluk, 2.Başıboş kalabalık.
Cüneyt Küçük asker demektir.

– Ç Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri ––

Çağrı Davet.
Çağrıhan Çakır gözlü hükümdar
Çelen Kurnaz, becerikli, açıkgöz.
Çelik Güçlü, kuvvetli, çok sert.
Çetin 1.Sert; işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor. 2.İnatçı, azimli.
Çetinel Yenilmez, güçlü, kuvvetli el demektir.
Çetiner Güçlü, yenilmez, kuvvetli erkek.
Çağan: Mutlu gün, bayram
Çağatay: Cengiz Han’ın oğlu
Çağdan: Çağın içinden
Çağdaş: Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır
Çağlar: Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar
Çağlayan:Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan
Çakır:Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse
Çelebi:Bey, ağa, görgülü ve ince kimse
Çelik: Su verilip sertleştirilen demir, polat
Çınar: Uzun yıllar yaşayan geniş yapraklı ağaç

– D –

Dağhan Oğuz Han’ın altı oğlundan birisinin adıdır.
Dâver Doğru, adil hükümdar; vezir ya da hakim demektir.
Davud Kendisine ilahi kitaplardan Zebur gönderilen büyük peygamberlerden birisinin adıdır.
Demiralp Demir gibi sağlam, dayanıklı erkek.
Demirhan Demir gibi güçlü, kuvvetli hükümdar.
Denizalp Her şeyi deniz gibi bol olan kahraman.
Devran Dünya, felek, zaman, tarih.
Dikmen Doruk, dağ tepesi, zirve.
Dilaver Cesaretli, yürekli, gönül alıcı, yiğit anlamındadır.
Dildâr Gönül zapteden, gönül bağlayan.
Dilhan Gönülden konuşan, içten söyleyen.
Dinç Sağlıklı, gücü kuvveti yerinde.
Dinçer Sağlam yiğit, güçlü yiğit anlamındadir.
Doğan Uzun kanatlı, hızlı uçan, kuvvetli bir yırtıcı kuş.
Doğanay Ayın ufuktan yeni doğuşu, hilal hali.
Doğaner Yırtıcı, gözü pek olan erkek.
Doğuş: Hayata geliş
Doruk: Zirve

– E Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri ––

Ecevit Yaramaz, haşarı, afacan.
Ecmel En güzel, yakışıklı, çok güzel.
Ediz Ulu, yüce, her şeyin yükseği
Efe 1.Yiğit, cesur, 2.Kabadayı.
Efehan: Yiğitlerin başı
Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı
Egemen: Bir yere hakim olan
Efsun Büyü, afsun.
Ekrem Eli açık, iyilik sever, çok cömert.
Ekrem Kerem sahibi, daha kerim, çok cömert, çok şerefli
Elgin Elinden, memleketinden uzak düşmüş, garip.
Emin 1.Korkusuz kimse, 2.İnanan, güvenen.
Emir Bir işin yapılması veya yapılmamasını isteyen söz, buyruk.
Emrah Osmanlı döneminde yaşamış, tanınmış bir saz şairi.
Emre Âşık, müptela, düşkün.
Ender Çok az, çok nadir, çok seyrek bulunur.
Enderun İç, kalp, gönül.
Enes İnsan demektir.
Engin Çok geniş, uçsuz bucaksız, göz alabildiğince.
Enis Sevimli dost, arkadaş, cana yakın.
Ensar Yardımcılar.
Enver Daha nurlu, en nurlu, çok parlak.
Eralp Yiğit, kahraman erkek.
Eray Ay gibi parlak, temiz erkek.
Erberk Şimşek gibi erkek.
Ercan Korkusuz, yiğit, canlı erkek demektir.
Ercüment İtibarlı, haysiyetli, muazzez kişi.
Erçin Merdiven, basamak.
Erda Beyaz karınca anlamındadır.
Erdal Bir ağacın en sağlam, en kalın dalı.
Erdem 1.Törenin övdüğü yiğit , 2.Maharet, hüner.
Erdinç Dinç erkek demektir.
Erdoğan Doğan kuşu gibi erkek olan, kahraman, yiğit.
Erel Kahraman, erkek eli, tez iş gören.
Eren 1.Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2.Cesur, yiğit adam.
Ergin Olgun, gün görmüş, olgunlaşmış kişi.
Ergün Sert başlı, oynak, hızlı giden at.
Ergüner Çevik, atik, sert başlı erkek.
Erhan Yiğit, kahraman, hakan, hükümdar.
Erkâm Rakamlar manasınadır. Peygamber (s.a.v.)’in büyük sahabilerinden birisidir.
Erkân 1.Esas temeller, 2.İleri gelen kişiler, ulular.
Erman İstek, arzu, pişman olma.
Erol Erkek ol, sözünde dur.
Ersin Muradına kavuşsun, her istediği olsun.
Erşan Yiğitliğiyle tanınmış erkek.
Ertan Erken, gün doğma zamanı.
Ertuğrul Doğru, temiz yürekli insan.
Esat Çok mutlu, hayırlı, saadetli.
Eşref Şerefli, nurlu, itibarı çok yüksek olan kişi.
Ethem Eksiksiz, noksansız, tam.
Evren 1.Büyük yılan, ejderha, 2.Ulu, yüce, 3.Kâinat, dünya.

– F  Harfli Trend Erkek İsimleri–

Faik Üstün, seçkin, yüksek, ileri.
Faris Anlayışlı, herhangi bir konuda yetkili olan.
Faruk 1.Ayıran, ayırt eden, doğruyu yanlışı ayıran. 2.Tasavvufta Allah anlamındadır.
Fatih Fetheden.
Faysal Keskin kılıç.
Fazıl 1.Fazilet sahibi, iyi ahlâklı, üstün, değerli, olgun. 2.İlim ve irfanı yüksek.
Ferda 1.Yarın, yarınki gün, ertesi., 2.Gelecek zaman., 3.Kıyamet, mahşer, ahiret.
Ferdi 1.Fertle ilgili, ferde has., 2.Tek başına yapılan, tek şey.
Ferhat Vücudu etine dolgun, cüsseli ve güzel kişi.
Ferhan Sevinçli, mesut.
Ferit Tek, eşsiz.
Fevzi Kurtuluşa eren, selamette olan, acılardan kurtulup muratlara eren.
Feyyaz Çok feyizli, bol verimli.
Feyzullah Allah’ın bereketi.
Fikret Düşünme, düşünmek, Fikir, maksat, niyet
Fikri Fikre ati, fikirle ilgili.
Fuat Kalp, yürek, gönül.
Furkân Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in bir adıdır.

– G Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri – 

Gaffar Çok bağışlayan, merhamet eden, affeden.
Gazanfer İri arslan, mecazen yiğit, cesur, yürekli, kahraman kişi.
Gencer Yeni, taze, körpe kişi, yiğit.
Gökalp Göklerin yiğidi, bahadır anlamındadır.
Gökay: Gök ve Ay gibi güzel olan
Gökbay: Gök yüzlü ve zengin kimse
Gökçe: Gökrengi, göğce
Gökhan: Göklerin hükümdarı
Güralp: Yiğit
Gökben Uzak, sema, gökle ilgili.
Gökmen Mavi gözlü, sarışın kimse.
Gönenç Refah hali, mutluluk anlamındadır.
Görkem İhtişam, gösteriş.
Gülhan Gül gibi sevilen, beğenilen hakan.
Gültekin Güvenilir, herkese hayrı dokunan demektir.
Günay Güneşin devri, güneş görünen yer.
Güner Günün erken zamanı.
Göngör İyi günler yaşa anlamındadır.
Gürdal Gelişmiş dal, yaprağı meyvesi çok bol olan.
Gürhan Hanlar hanı anlamındadır.
Gürkan Bol kanlı, yiğit, kahraman.
Gürol Daima bol, verimli olan.
Gürsel Gür olan, bol bulunan.
Güven İtimat, emniyet.
Güvenalp Güvenilecek, yiğit.

– H Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ––

Hakan Türk imparatorlarına verilen bir ünvandır.
Hakkı Hak ile alakalı, doğruluk ve irfan sahibi.
Haldun 1.Yaşlanıp ihtiyarlamayanlar, devamlılar. 2.Korkusuz, cesur.
Halit Sürekli , daima
Halil Dost, samimi, hakiki dost.
Haluk Güzel ahlâklı, herkesle iyi geçinen, iyi huylu.
Hami Himaye eden, koruyan, koruyucu.
Hamit Hamd eden.
Hamza Heybetli, azametli demektir. Peygamber (s.a.v.)’in Uhud Savaşı’nda şehid olan amcasının ismidir.
Harun İnatçı, huysuz, yürümeyen.
Hasan Güzellik, iyilik, hoşluk.
Haşim Ezen, parçalayan, kıran, mahir, süt sağan.
Haşmet Alçak gönüllülük, nezaket, kibarlık ve cömertlik anlamına gelir.
Hayati Hayatla ilgili, hayata ait.
Haydar 1.Aslan., 2.Çok cesur, yiğit bir kimse. Hz. Ali (k.v.)’ye verilen bir lakaptır.
Hayrettin Dinin hayırlısı, faydalısı, iyisi demektir.
Hayri Hayra ait, iyilikle ilgili.
Hazar Barış hali.
Hıfzı Muhafaza eden, ezberleyen, unutmayan.
Hıncal: Öc al, intikam al anlamında
Hikmet 1.Yüksek bilgi, 2.Felsefe, 3.Sebep, Allah’ın hikmeti.
Hilmi Sabırlı, sakin, yumuşak huylu.
Hulki İyi ahlâklı, iyi huylu, yarıdılışına uygun.
Hulusi Halis, saf, samimi, içi temiz, candan.
Hurşit Güneş, hür, şemsiye.
Hürkan Özgür kandan, özgür soydan gelen.
Hüsamettin Dinin keskin kılıcı demektir.
Hüseyin Hz. Ali’nin oğlu, Resulü Ekrem (s.a.v.)’in torunudur. 2.Küçük, güzel sevgili.

– I Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Ilgın Kumlu toprakta yetişen çit bitkisi.
Işıner Işıklı erkek, aydınlık.
Itri Itra mensup, ıtır gibi kokan demektir.
Ilgaz: Batı Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağlar topluluğu

– İ Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

İbrahim: İbranice’de hakların babası
İdris: Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
İhsan İyilik etmek, bağışlamak, cömertlik yapmak.
İkbal Baht açıklığı, işlerin yolunda gitmesi, arzu, istek, mutlu, dinç.
İlbey Bir ülkenin beyi.
İlhami Kalbine ilahi düşünce doğan, ilham sahibi.
İlhan Moğol hükümdarlarına verilen isim.
İlkay Ay’ın ilk günlerindeki durumu, hilal
İlker İlk erkek çocuk.
İlyas 1Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Peygamberin ismidir. 2Mersin ağacı
İrfan 1.Zihin olgunluğu, bilme, anlama. 2.Kültür.
İsmail Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in ceddidir. İbrahim (a.s.)’in oğludur.
İsmet Ahlâk ve namus ölçülerine riayet etme, haramdan ve kötülükten çekinme.
İzzettin Kudret ve dinin kıymeti anlamında kullanılır.
İzzet Yücelik, ululuk, üstünlük, şeref, itibar.

– K Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri–

Kaan: Hükümdar, hanların hanı
Kadir 1.Güçlü, kudretli. 2.Allah’ın isimlerindendir. Her şeye gücü yeten manasındadır.
Kadrican Değerli can, itibarlı ru demektir.
Kağan Hakan, imparator.
Kamber Sadık, hizmetkar.
Kâmil Olgun, eksiksiz, tam, mükemmel.
Karahan Karahan Devletinin kurucusunun adıdır. Esmer padişah ve hükümdar demektir.
Kayaalp Kaya gibi sert ve sağlam, yiğit.
Kâzım Öfkesini yenen, meydana vurmayan.
Kemâl Olgun, kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
Kemalettin Dinin kemali demektir.
Kenan Filistin topraklarına verilen addır.
Kerami Cömert, eli açık, soyu temiz kişi.
Kerem Şeref, ulu, asalet, cömertlik, yardımsever, güzel işler.
Kerim Kerem sahibi, büyük, ulu, ihsan edici, cömert.
Koray Ateş renginde ay.
Korkut Ateş gibi han, kor gibi hükümdar.
Köksal Sağlamdaş, iyice yerleş anlamındadır.
Kubat Hantal, battal.
Kubilay Cengiz’den sonra Moğol İmparatorluğu tahtına çıkan büyük kağanların en meşhurlarından birinin adıdır.
Kutbettin Dinin kutbu demektir.
Kürşad 1.Yiğit, alp. 2.Canlı, çevik, semiz, şişman, gürbüz.

– L Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Latif Mülayim, yumuşak, nazik, güzel, şirin, aynı zamanda Cenab-ı Hakk (c.c.)’ın sıfatlarındandır.
Levent Boyu posu yerinde, güçlü, kuvvetli ve güzel kimse, çevik, hareketli.
Lütfi İyi muamele eden, hoş güzellik sahibi, iyilik seven.

– M Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Mahir Elinden iyi iş gelen, ustalık ve beceriklilikle yapan, hünerli.
Mahmut Övülmüş, övülmeye lâyık.
Mahzun Kederli, tasalı, kaygılı, dertli.
Mansur Allah’ın yardımıyla üstün gelen, muzaffer olan.
Mazhar Sahip, nail olma, şereflenme.
Mehmet Türkçe’de Peygamberimiz’in meşhur olmuş şeklidir.
Melih Güzel, sevimli, şirin, tatlı, yakışıklı.
Melikşah Her iki kelime de hükümdar anlamına gelir.
Mert Sözünün eri, mert, cesur.
Mesut Bahtiyar, mutlu.
Mete Tarihte büyük Türk-Hun İmparatorunun adıdır.
Metin Sağlam ve dayanıklı, özü ve sözü doğru.
Mevlüt Birisinin doğması, yeni doğmuş çocuk manaları vardır.
Mithat Medhedilme.
Muhammed Çok övülmüş, birçok güzel huylara sahip.
Muharrem Hicri yılın ilk ayı. Haram edilmiş, yasaklanmış.
Muhsin İhsan eden, iyilik, hayır sever.
Murat Maksat, arzu, istek, ulaşılmak istenilen şey.
Musa Vasiyet edilmiş, tavsiye olunmuş.
Mustafa Seçkin, seçilmiş. Peygamber Efendimizin isimlerinden bir tanesidir.
Muzaffer Zafer kazanmış, başarıya ulaşmış, yenmiş.
Müfid İfade eden, meramını güzel anlatan, manalı, faydalı.
Müjdat İyi müjdeli haberler.
Mümtaz Meziyetleriyle başkalarından ayrılan, seçkin, seçilmiş.
Münir Parlak, ışık saçan.

çocuk isimleri

– N Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Nabi Haberci, haber getiren.
Naci 1.Kurtulan, selamete erişen., 2.Cennetlik.
Nadi Nida eden, haykıran, çağıran.
Nadir Az bulunan.
Nafiz 1.Nüfuz eden, işleyen, delip geçen., 2.Tesir eden, sözü geçen.
Nahid Arslan, zühre, yıldız.
Nahil İnce, zayıf
Nail Emeline erişen, gayesine ulaşan, başaran, yetişen, erişen.
Naim 1.Nimet, saadet, bolluk içinde yaşama. 2.Cennetin bir bölümü.
Namık Yazıcı, kâtip
Nazım Düzenleyen, tanzim eden.
Nazif Temiz, pak.
Nazmi Tertipli, düzenli.
Necat Kurtuluş, selamet.
Necati Kurtulmuş, selamete ermiş kişi.
Necdet Hamaset, kahramanlık, yiğitlik.
Necib 1.Necabet sahibi, asil, soylu., 2.Temiz, saf.
Nedim Sohbet arkadaşı, dost.
Nejat Aslı nijaddır. Soy, nesil manasındadır.
Nesim Hafif hafif rüzgar, esinti.
Neşet Sadık, şenlik, sevinç, keyif.
Nevzat Yeni doğmuş çocuk, yeni doğan.
Nihat Tabiat, huy, karakter, yaratılış.
Nusret Yardım, ilahi yardım, üstünlük, zafer.

– O Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Oben: Erkek deve, o benim
Ogün: Belirli gün, bilinen, beklenen gün
Oğulcan: Can oğul
Oğuz: Doğru ve iyi adam, sağlam, güçlü
Oğuzhan Oğuzların hükümdarı.
Okan Akıllı, anlayışlı, öğrenen
Oktay Çok hiddetli, kızgın, sinirli.
Onur Şeref, haysiyet, vakar.
Orhan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’in oğlu ve ikinci padişahtır.
Osman Ejderha demektir. Hz. Peygamberimiz’in damadının adıdır. Cennetle müjdelenen on sahabiden biridir.
Okay: Beğenme, takdir etme
Okyar: oku parçala
Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
Olcayto: Bahtı açık, talihli
Olcaytuğ: Hulagu’nun torunlarından Argun’un oğlu, İlhanlı hükümdarı
Ozan: Şair, halk şairi

– Ö Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Öcal: Öc almaktan, intikal alan
Öğüt: Birine, yapması ya da yapmaması gereken şeyler üzerine söylenen söz
Ökmen: Akıllı, zeki
Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü
Önal: Daima önde olmak
Önay: Ay’ın ilk günlerindeki hali, hilal
Önder: Lider, yönetici, şef
Öner: Önde gelen yiğit, önde giden erkek
Övünç: Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç
Özalp: Özü yiğit
Özgür: Hür
Özcan: Samimi, içten demektir.
Özden: Samimi, asil, akraba.
Özer: Özü er olan, erkek, yiğit.
Özhan: Padişah soyundan gelen, özü hükümdar olan.
Özkan: Soylu kişinin kanı demektir.

– P  Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri–

Pertev: Sıçrama, hız.
Perver: Terbiye eden, yetiştiren.
Peyami: Bilgi veren, toplayan.
Pars: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı bir hayvan
Paşa: Bir askeri unvan, ağabey, erkek kardeş
Peker: Güçlü erkek
Polat: Sertleştirilmiş, su verilmiş demir
Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar

– R Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Raci Yalvaran, niyaz eden, ümitli demektir.
Rafet Acımak, yüce anlamında.
Rahim Allah’ın 99 isminden biri. Koruyan, muhafa eden, rahmet, merhamet eden anlamındadır.
Rahmi Şefkat eden, rahmete mensup, acıyan, koruyan.
Raif Merhametli, gönlü yufka, yumuşak demektir.
Rakıp/Ragıp Gözeten, bekleyen.
Ramazan Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı. Genelde bu ayda doğanlara bu isim konulur.
Ramiz Allah’a kullukta kusur etmeyen, itaatlı boyun eğici kul.
Rasim Ressam, resim çizen, yapan.
Raşit 1.Olgun, ergin. 2.Doğru yolda olan, Hak dini, Müslümanlığı kabun eden.
Rauf Merhamet eden, esirgeyen.
Refik 1.Yol arkadaşı, yoldaş., 2. Ortak
Reha Bolluk, genişlik, zenginlik.
Remzi İşaret demektir.
Rıdvan Razı gelme, boyun eğme.
Rıfat İtibar, yüksek mertebe.
Rıfkı Halim, selim kişi.
Rıza 1.Hoşnutluk, razılık., 2.Kadere boyun eğme.
Rüçhan Üstünlük
Rüştü Rüştüne ermiş, olgun.
Rüzgar: Yel, esinti

– S Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Sarp: Çetin, dik, ulaşılması güç
Sadberk Katmerli yüz, yapraklı gül.
Sadettin Dini uğurlu ve kutlu kılan.
Sadık Tek, dürüst
Sadi Talihli, uğurlu demektir.
Sadri Göğüsle ilgili, göğüse ait.
Safa Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat, huzur, iç ferahlığı. 2.Saflık, berraklık. 3.Mekke’de mübarek tepenin adı.
Saffet Safilik, berraklık.
Said 1.Yukarı çıkan, çıkıcı, yükselici, 2.Mübarek, kutlu, uğurlu.
Saim Oruç tutan kimse, oruçlu.
Salih: 1.Yarar, yakışır, elverişli. 2.Salâhiyeti bulunan, yetkili.
Salim: 1.Hasta ve sakat olmayan, 2.Ayıpsız, kusursuz, noksansız.
Samed: Ezeli, ebedi, yüce olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, mutlak malik bulunan. Allah (c.c.)’ın sıfatlarındandır. Abdussamed olarak kullanılması uygundur.
Sami: İşiten, duyan, inleyen.
Samih: Cömert, mert, eli açık.
Samim: Bir şeyin merkezi, içi, asli kısmı.
Savaş: Mücadele, uğraşma.
Seçkin: Güzide, seçici.
Sedat: Doğruluk, hak.
Sefer: Yolculuk, seyahat.
Selahattin: Dinin rahatlığı, iyiliği, düzgünlüğü.
Selami: Barış, huzur.
Selçuk: Sel gibi akan, hızlı, akıcı.
Selim: Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru.
Semih: Baş kumandan, başbuğ.
Sancar: Eski Türk adlarından, kısa kama
Serbülent: Yüce, baş, yüksek demektir.
Sergen: Büyük dolap, raf.
Serhat: Hudut, sınır.
Sermet: Ebedilik, sonsuzluk.
Sertaç: Başa konan taç.
Server: Önde giden, baş, reis.
Settar: Allah (c.c.)’ın sıfatlarındandır. Setreden, örten.
Sırrı: Gizliliğe dikkat eden kişi.
Sinan: Mızrak, süngü vb. silahların sivri ucu.
Suat: Mübarek, uğur getiren.
Subhi: Sabah erken kalkan kişi.
Sudi: Faydalı, yararlı.
Sururi: Sevinçli, neşeli.
Süheyl: Kolay, uygun ve semanın güney tarafında Yemen’den daha iyi görülen yıldız.
Şahin: Doğana benzeyen fakat ondan daha küçük olan bir cins yırtıcı kuş.
Şamil: Çok şeye birden örtü olan, kaplayan, içine alan.
Şayan: Uygun, yakışır, münasip.
Şefik: Şefkatli.
Şemsi: Güneşle ilgili, güneşe ait.
Şener: Şen, mutlu erkek.
Şenol: Sevinçli, mutlu ol.
Şeref: Yücelik, ululuk, izzet, seçkinlik.
Şerif: 1.Şeref sahibi. 2.Kutlu, mübarek, mukaddes.
Şevket: Azamet, büyüklük, ululuk.
Şevki: Arzulu, istekli, şevkli.
Şinasi: Tanımakla ilgili, tanım.
Şükrü: Allah’ın nimetlerine karşı memnunluk gösteren, şükreden.

– T Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Tahir Temiz, pak.
Tahsin 1.Güzel bulma, beğenme. 2.Hayran olma.
Talat Yüz, surat, çehre, güzellik.
Talay Deniz, nehir, çok fazla anlamına gelir.
Talha Cennetle müjdelenen on sahabiden birinin adıdır.
Talip: İstekli, isteyen, talep eden
Talu:İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Tamer Her yönüyle noksansız erkek.
Taner Canlı, şafak gibi aydınlık erkek.
Tanju Çinlilerin Türk İmparatorlarına verdikleri ad.
Tarık Sabah yıldızı, zühre, venüs.
Tarkan Derbeder, perişan.
Taşkın Taşmış, coşkun.
Tayfun Büyük okyanus. Çin denizinde görülen şiddetli kasırga.
Tayyar Uçan, uçucu alet.
Tayyip İyi, hoş, güzel olan.
Tekin 1.Boş, ıssız. 2.Şehzade, prens, bey. 3.Zararsız, kötülüğü dokunmayan.
Tekinalp Hayırlı, yiğit.
Temel Asıl, esas.
Teoman 1Duman 2Oğuz Han’ın babasının adıdır.
Tevfik Cenab-ı Hakk’ın kuluna yardım etmesi.
Tevhid Allah’ın birliğine inanma.
Tezcan Canı telaşlı, tez olan.
Tezel Becerikli, çabuk iş gören.
Tınas Toplanmış ot yığını.
Timur Demir

anne erkek bebek

Timuçin: Sağlam, demir gibi
Tolga Demir harp başlığı
Tolunay Ayın ondördüncü günü, dolunay.
Tufan Hz.Nuh zamanında Allah’ın kötülüğe sapmış insanları cezalandırmak için gönderdiği, bütün dünyayı su ile kaplayan yağmur.
Tugay İki alaydan oluşan askeri birlik.
Tuğrul Ak doğan, çakır doğan.
Tuğtekin Biricik, güvenilir, zararsız, uğurlu demektir.
Tuhfe Hoşa giden, güzel şey anlamındadır.
Tunahan Görkemli, ihtişamlı hükümdar.
Tunç Dayanıklı sağlam. Maden, bronz, pirinç.
Tunçer Tunç gibi sağlam.
Turan 1.Eski insanlara göre Türk ülkesi., 2.Cesur, atılgan.
Turgay Çayır kuşu.
Turgut Oturulacak yer, belde, mesken.
Tümer: Her şeyi ile yiğit kişi
Türkay Aydınlık Türk.
Türkeş Oğuz yazıtlarında adı geçen bir kahraman.
Türker Türk yiğit demektir.

– U Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Ukbe Ashabın en mümtaz simalarından birinin adı.
Ulvi Yüksek, yüce.
Umur Mühim işler manasındadır.
Umuralp İşbilir, görgülü, terbiyeli, yiğit
Umut Umulan şey, ümit.
Utku Zorlu işlerden sonra ulaşılan mutlu sonuç, zafer.
Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi
Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse
Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti
Ulaş: Amacına, hedefine erişme
Ulu: çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyü
Uluç: Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa)
Umut: Ümit edilen, beklenen şey
Uras: Saadet, mutluluk

– Ü Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Ülgen Yüksek, yüce, ulu demektir.
Ülker Boğa burcunda yedi yıldızdan meydana gelen yıldız kümesi.
Ümit Bazı şeylerin olması konusunda beslenen his.
Ünal Ünle ilgili.

– V Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Valid Baba manasına gelir.
Vecdi İlahi aşka dalan, kendinden geçen.
Vedat Dostluk, sevgi, sevme.
Vefa Sevgi ve dostluğu sürdürme.
Vefik Kafa dengi, aynı fikirde.
Vehbi Allah’ın ihsanı sonucu olan, Allah’ın bağışı.
Veli 1.Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan. 2.Allah’ın sevgili kulu, ermiş, evliya.
Veysel Kurtçuk, kurt manası.
Veysi Fakir kişi anlamına gelir.
Volkan Yanardağ.
Vahdet: Bir ve tek olma
Vahit: Tek, bir
Vargın: Giden, varan
Varol: Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi
Vecihi: Soylu, asil
Vedat: Dostluk, sevme, sevgi
Vefa: Sözde durma
Vehbi: Tanrı vergisi
Veli: Sahip, eren, ermiş
Volkan: Yanardağ
Vural: Vurarak al, vurup al

– Y Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Yağız Yiğit manasına gelir.
Yalın:Sade, gösterişsiz
Yalvaç: Tanrı’nın habercisi, Tanrı elçisi
Yaman: Güç etki ve beceriklilik sahibi
Yamaner: İşbilir yiğit, becerikli yiğit
Yahya Bir peygamber ismidir.
Yalçın Sarp, sert, düz olmayan yer.
Yalgın Serap, alev.
Yasin Kur’an-ı Kerim’de 36. sûrenin adıdır.
Yaşar Doğan çocuğun ölmemesi için konulan isim.
Yavuz Yaman, güçlü, sert, şiddetli.
Yekta Eşsiz, benzersiz.
Yener: Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
Yetkin: Olgunlaşmış, kemale ermiş
Yetkin Gereken olgunlukta, kâmil, mükemmel, becerikli.
Yıldırım Şiddetli, süratli, çabuk.
Yılmaz Yılmayan, korkmayan, ürkmeyen.
Yiğit Cesur, kahraman, mert.
Yunus Bir peygamber adıdır.
Yusuf Yakub (a.s.)’ın peygamber olan oğludur.
Yüce Yüksek, ulu, büyük.
Yücel Yüce olma hali.
Yüksel Manevi alanda yüce ol demektir.
Yümni Bereketli, uğurlu, bunlarla alakalı kişi.

– Z Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri –

Zâhit Dinin emirlerine çok bağlı kimse.
Zeyd Artma manasındadır.
Ziyâd Bolluk ve fazlalık. Sahabe-i kiramda bu isim çokça mevcuttur.
Zülfikâr Hz.Ali’nin kılıcının ismidir.
Zünnun Hz.Yunus’un lakabıdır. Balık sahibi manasındadır.
Zafer: Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç
Zeki: Akıllı olan
Zihni: Zihnin gücüyle, kavrayışla ilgili
Zikri: Zikirle, ayinle, ilgili, zikreden
Ziya: Aydınlık, ışık

Anne & Bebek Modası

Bebek Odası Dekorasyon Fikirleri

bebek odası dekorasyon fikirleri

Bebek Odası Dekorasyon Fikirleri

Bir çok anne doğuma doğru, bebeğini sabırsızlıkla bekler. Onun için; bebek odası, bebek kıyafetleri gibi bir bebeğin ihtiyacı olabilecek her şeyi düşünür ve bebeği için en güzel olanı seçmek ister. Özenle hazırlanan kıyafetler, aylar önceden siparişi verilen bebek odası mobilyaları, Doğrum için gelecek misafirlere verilecek hediyeler… Derken büyük bir organizasyonu hamile bir kadın, tüm zorluklara rağmen büyük bir aşkla yapıyor. Kadınlar anne olunca aslında bir kahraman oluveriyorlar. Biz de kadinintrendi.com olarak, zarif kahramanlarımıza destek olmak, onların işlerini kolaylaştırmak için ‘Bebek Odası Dekorasyon Fikirleri’ adlı yazımızı hazırladık. Umarız, bu yazıda bebeğinizin odası için birbirinden güzel fikirler edinir ve uygularsınız.

Bebek Odası Duvar Rengi

Bebek odası denince ilk akla gelen şey duvar rengi sanırım. Bebek odalarının duvar rengini mavi tonlarda yapabilirsiniz. Çünkü mavi huzur veren bir renktir. Duvarları mavi üzerine tatlı desenlerden oluşan bir duvar kağıdı ile kaplayarak bebeğinizin uyandığında kendini daha huzurlu hissetmesini sağlayabilirsiniz. Bebekler görsel zekalarını her şeyden daha iyi kullanır. Duvardaki resimlere bakarak oyun oynayabilirler. Uyandıklarında hemen ağlama sesi değil de agu agu sesleri çıkarabilirler.

Örnek Bebek Odası duvar kağıdı fikirleri.
bebek-odasi-dekorasyon fikirleri

bebek-odasi-dekorasyon fikirleri-

bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-2


bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-4

Bebek Odası Yatak ve Mobilya Seçimi

Bebek yatakları Bebek odasının en önemli unsurudur. Acaba küçük bir yatak mı alsam, Sallanan bir beşik mi alsam, yoksa büyüyen çekmeceli beşiklerden mi alsam? Diye düşüneceksiniz. Burada en önemli nokta şu; bebeğinizi nasıl uyutmak istiyorsunuz? Türkiye’de bebekler genellikle sallanarak uyutulur. Fakat uzmanlar sallamanın çok yanlış olduğunu söyler. Ama ne hikmetse bebekler anne karnında sallanarak uyumaya başlar bile. Bu konuda seçim size kalmış. Ama büyük yatağa çevrilebilen sallanan ya da isterseniz sabitlenen beşikler en çok tercih edilen yatak modelleri arasında.  Bu arada diğer mobilyalar da yatak seçiminden sonra seçildiği için size bebeğinizin hayatını kolaylaştıracak tehlikeden uzak tutacak mobilyalar almanızı öneririm. Mesela yürümeye başladığında sık sık düşen bir bebeğin odasındaki mobilyalarda sivri hatlar olmamalı. Dolap kapakları ve çekmeceleri bebeğin zor açabileceği bir sistemle yapılmalı. Dolaplarda ve çekmecelerde minik minik elbiseleri sığdıracak minik raflar olmalı.

Örnek Bebek Odası Yatak Fikirleri.

bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-4  bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-yatak-4 bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-yatak-5 bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-yatak-6 bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-yatak-7 bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-yatak-8 bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-yatak-9

Bebek Odası Odası Süsleme Fikirleri

Bebeğimizi uyurken bile görmek isteyen dostlarınız olacak. Odaya girdiklerinde şöyle bir odayı gözden geçireceklerdir. Hadi bakalım onları şaşırtmaya ve bebeğimizi en tatlı ve konforlu odada uyutmaya ne dersiniz. Unutmayın bebekler her şeyi oyuncak olarak düşünür. Oyuncağa aç bir bebek için bol oyuncak, iç açıcı renklerden oluşan süslemeler, aynı zamanda da bebeğin kafasını karıştırmayacak kadar sade bir oda hazırlamak en akılcı seçenek olur. Bebek odası süslemeleri ile ilgili fikirlerimizi içeren fotoğrafları mutlaka inceleyin.

Örnek Bebek Odası süsleme Fikirleri.

bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-3

bebek-odasi-dekorasyon-fikirleri-süsleme

bebek-odasi-susleme

baby-room-ideas-

Moda

Emziren Anne İçin En Trend Giyim Tarzı

Emziren-Anne-kombini

Emziren Anne İçin En Trend Giyim Tarzı

Bir emziren anne olarak ‘‘Anne oldum artık emziriyorum, bebeğimi her yerde emzirmem gerekiyor, fakat bu durum şık olmamı engelliyor,” 🙁 diyorsanız size harika giyim tüyoları verecek olan bu sohbet içeriğimizi mutlaka okuyun.

Emziren anne olmak her gün dünyanın en güzel duygusunu yaşamaktır. Emzirmek bir annenin günlük hayatını zorlaştırır. Bu bir gerçek. Fakat bebeğini emzirmek, ona can veren besin kaynağının tek üreticisi olmak, bebeğine sağlıklı olması için onu kucaklayarak beslemek… bunlar harika duygular. Emzirmek, hem bebek hem de anne psikolojisi için çok önemli. Bunca güzellikler arasında emziren anne olup şık olmamak kendinize yaptığınız en büyük haksızlık olur. Şimdi aklınızdan geçiriyorsunuz; ”tamam da nasıl şık olabilirim ki. Rahat giymeliyim her an her yerde bebeğim emmek istiyor. Göğüslerim kocaman oldu. bazı günler sütüm akıyor ve ben bazen bunu fark etmiyorum bile ….” bir çok şikayeti duyar gibiyim. Haklısınız daha bir sürü sorun var yaşanan. Ama siz yinede kendinizi üzmeyin. Çözüm yolu sizde, yeter ki bu soruna odaklanın.

Emziren Anne Açısından En Çok Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri

1- Bebeğin anne üzerine kusması

Bebeğinizi hazırladınız cici cici giydirdiniz. Arabanın arka koltuğunda yolculuk yapıyorsunuz. Anne bazen bebeğini arabada emzirmek zorunda kalır bu durumda bebek yolculuk boyunca sakinleşmek için bol bol emer ve araç içinde sarsılma nedeni ile anne üzerine kusabilir. Eyvah kıyafetleriniz kirlendi. Böyle durumlar için yapılacak en iyi şey giyindiğiniz kombine uyum sağlayacak bir yedek seti oluşturmak. uygun bir yerde kıyafetlerinizi değiştirdiğinizde bu sorun ortadan kalkmış olacak. Emziren anne olmak kolay değil!

 2- Bebeğin AVM ‘de vb Alanlarda Emmek İstemesi

Açık ya da kapalı alanlarda emziren anne ve bebekleri ne yazık ki genellikle pek düşünmüyorlar. Alışveriş merkezlerinde emzirme odaları var, fakat yetersiz olduğu için ya kapısında uzun bir sıra görürüz. Ya da oda konfor ve Anne Bebek ihtiyaçlarını karşılama açısından oldukça yetersiz kalıyor.  Bu durumda halka açık bir alanda bebeğinizi emzirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle emzirme sırasında rahat edebilmek için emzirme önlüğü kullanabilirsiniz. Fakat bir çok çocuk bu önlükleri reddeder. Yapacak en iyi şey; Eğer bebeğinizi emzirirken kıyafetinizi alttan açacaksanız  tişört ya da bluz ne giydiyseniz üzerine bir katta önü açık gömlek ya da hırka giyinmek. Ve çıtçıtlı atlet ya da yüksek bel bir pantolon giyinmektir. Böylece hem bebeğinizi daha rahat emzirir hem de şıklıktan taviz vermezsiniz. Eğer bebeğinizi yakanızı açarak emzirecekseniz önü düğmeli kıyafetler ya da açık yaka tişört ve gömlek kombinleri yapabilirsiniz. yakanızı emzirirken şık bir şalla kapatırsanız göğsünüz fazla teşhir olmaz. hem bebeğiniz emerken boynunuzdaki şalla oynar ve sakin sakin karnını doyurur. Emziren Anneler için üretilen kazakları, bluzları mutlaka deneyin resmini aşağıda göstereceğim. önden iki kanat ile oluşturulan ortadan açılıp rahatça emzirebileceğiniz harika ürünler var bunları mutlaka deneyin.

3- Emzirirken Üşütmek.

Emzirme sırasında mecburen belimiz ya da yakamız açıldığı için soğuk alabiliriz hele de doğum yapalı bir kaç ay olmuşsa hormonların Emziren anneyi terletmesi nedeni ile soğuk algınlığı daha çok sorun yaratır. Bu nedenle dışarı çıkarken kalın giyinin. Pamuklu atletler alın. terinizi çeken iç çamaşırlar ve yedekleri her zaman sizi hasta olmaktan kurtarır.

görüldüğü gibi emziren anne için en trend giyim tarzı rahat ve sıcacık giyim tarzıdır. Spor giyim tarzı bunu için en uygun giyim tarzıdır. Giyim tarzları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Giyim Tarzları ve Özgün Olmak adlı yazımızı okuyabilirsiniz. Size çok faydası olacaktır. Kombin Yapma Teknikleri adlı yazımız ile kendinize hangi kombini nasıl yapacağınız konusunda harika fikirler edinebilirsiniz. Unutmayın siz emziren anneler bebeğiniz için harika bir fedakarlık yapıyorsunuz. Yaptığınız bu fedakarlık sizi şık olmaktan alıkoyamaz. Giyim dolabınızı elden geçirin gömlekler, hırkalar, şallar, yüksek bel pantolonlar, gömlek elbiseler, taytlar sizin için en önemli parçalar olmalı.

Emziren anneler için yayınladığımız kombin fotoğraflarından ilham alabilirsiniz.

Emziren-Anne Emziren-Anne-Kombini--2 Emziren-Anne-kombini-3 Emziren-Anne-kombini-4

Anne & Bebek Modası

Baby Shower Partisi ve Hazırlıkları

Baby-Shower-Parti-Hazırlıkları

Baby shower ne demek, İngilizceden -bebek için hediye yağmuru- olarak çevirebileceğimiz  bu partinin amacı bebeğin ve annenin ihtiyaçlarını tamamlamak ve böylece keyifli bir gün geçirmek.

Baby Shower Partisinde Neler Yapılır

Baby shower ne zaman yapılır? Bebeğin doğumundan genellikle birkaç ay önce organize edilir. Doğuma bir iki ay kala anne adayına motivasyon kaynağı oluşturan mükemmel bir etkinliktir. Baby shower partisi sayesinde anne adayı dostlarıyla birlikte olur bebeğin ve annenin ihtiyacı olan tecrübeli anne tüyoları parti boyunca Baby Shower Annesine anlatılır. Sohbetler sırasında anne iyice rahatlar. Çünkü annelik çok zor bir meslektir. Yeni doğan bakımı ve annelik psikolojisi pek çok kadını korkutur. Kısacası Baby Shower, bebeğin gelişini kutlamanın yanı sıra, onun bir takım  ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Anne adayı parti öncesinde ihtiyaç listesini hazırlar ve sevdikleriyle paylaşır. Hatta parti sırasında listede gözden kaçan bir eksik varsa o da ortaya çıkar.

Baby Shower partilerinde çeşitli eğlenceli oyunlar oynanır, ikramlıklar afiyetle yenir. Anne adayı ile sohbetler edilir. diğer anneler bebekleri ile yaşadıkları anılarını anlatırlar. Partinin sonuna doğru anneye ve bebeğe alınan bütün hediyeler teker teker açılır.

Baby Shower Parti Hazırlıkları

Siz de bir Baby Shower partisi organize etmek istiyorsanız, küçük detayları kaçırmamak için  aşağıdaki önerilerimizi dikkatle okuyun.

Öncelikle parti gününü ve saatini belirleyin. Partiyi nerede yapacağınıza karar verin eğer gerekiyorsa, mekan rezervasyonunuzu yaptırın. Bebeğin cinsiyetine göre partinin temasını belirleyin Eğer düşünüyorsanız bir catering firmasını organize edin. Davetli listesini hazırlayın.

Baby Shower ihtiyaç listenizi oluşturun ve davetlilerle hemen paylaşın. Bu işemi erken yaparsanız; arkadaşlarınız, sizin için en iyi hediyeyi almak için zaman kazanırlar. Bu güzel günü ölümsüzleştirmek için  bir Fotoğrafçıyla  anlaşabilirsiniz. Masa ve sandalyelerin yeterli sayıda olup olmadığını kontrol edin. Ardından parti mekanında kullanacağınız dekorasyon aksesurlarını ve konuklara vermeyi planladığınız hediyelik eşya, vb. ihtiyaçlarınızın listesini yapın.

Baby Shower pastanızın siparişini verin. Alışveriş listenizi hazırlayın. Partide davetlilere vereceğiniz hediyelik eşyaları satın alın. Eğer partiyi evinizde yapacaksanız, hangi tabak, kaşık, çatal takımlarını, peçeteleri, masa örtülerini kullanacağınıza karar verin ve hazırlayın.

Partiye katılımını henüz teyit etmeyen arkadaşlarınızı arayıp katılımlarını teyit edin. Çabuk bozulan ürünleri, buzu ve diğer kalan malzemeleri satın alın. Önceden pişirilebilecek yiyecekleri hazırlayın. süsleme için kullanacağınız çiçeğinizi, renkli balonları vb satın alın. Parti mekanının  süslemelerini hazırlayın.   Masayı veya masaları kurun. Partide oynanacak Baby Shower oyunlarını hazır edin.

 Baby shower ikramları:  

Parti için davetlilere çeşitli ikramlıklar (Pasta, Kısır, Kurabiye, Salatalar, Cupcake vb.) ve doğacak bebeği hatırlatacak küçük hediyeler hazırlanır. Genelde sadece kadınların katıldığı Baby Shower partisine ailece yapıldığı zaman artık erkeklerin ve baba adayının da katıldığı görülmektedir. 

Anne & Bebek Modası

Bebeklerde Gaz Çıkarma Yöntemleri

Bebeklerde Gaz Çıkarma Yöntemleri

Yenidoğan bebeklerin neredeyse %90’ında görülen gaz sancısı, hem bebek hemde ebeveynlerin korkulu rüyası haline gelmekte. Doğum sonrası mutluluk ve heyecanın arasına bir miktar stres katan yenidoğan gazını, bebeğe en az acı çektirecek şekilde gidermeye çalışan anne babalar için hazırladığımız yazımızı mutlaka okuyun. Sizlere çok faydası olacaktır. Bahsettiğimiz yöntemler dışında bildiğiniz bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri varsa lütfen yorum kısmında paylaşınız. Bu arada uzman görüşlerine de yer verdiğimiz bu yazımızda anne tecrübeleri de yer almaktadır. 

 Yenidoğan bebeklerimizin gazını çıkarma yöntemlerinin hepsi bebeğinize uygun olmayabilir. Her bebeğin beslenme alışkanlığı, bağırsak ve mide yapısı gibi özellikleri farklıdır. Bir bebeğe iyi gelen yöntem veya ilaç diğerine iyi gelmeyebilir. 

Bebekler ağladıkça hava yuttuğu için midesinde daha çok gaz birikir. Bu nedenle bebeklerimizi farklı bir odada veya hafif ışıklı bir odaya götürüp sakinleştirebilirsiniz. Bu konuda babanın desteği de çok önemli.

Bebeklerde Gaz Çıkarma Yöntemleri

Bebeğin Ağzından Gaz Çıkarması

Bu yöntem gazın kolay çıkarılması için yararlıdır. Gaz bebeğin midesinden bağırsaklarına gitmeden ağız yolu ile çıkış olur. Bebeği geğirmek için; Onu omzunuza dik pozisyonda tutarak sırtına vurabilir (fakat uzmanların yorumuna göre bu şekilde gaz çıkarmak bebeğin fazla kusmasına neden olmaktadır),  Yüzükoyun kucağınıza yatırarak belini ve sırtını dairesel hareketlerle masaj yapar gibi okşayabilirsiniz. Kolunuzu açıp bebeği yüzükoyun kolunuzun üstüne boylu boyunca yatırarak kafasını elinizle tutup arkadan sırtını okşayabilirsiniz.   Bebek, geğirme pozisyonlarında eğer gaz çıkarmadıysa, yemekten sonra yüzükoyun 5-10 dakika yatırılır. bebeğin kollarına ayaklarına ve sırtına masaj yaparak bebek rahatlatılır.

Bebeğin gaz çıkarmasını sağlamak

Bebeğin gaz çıkarmasını ve rahatlamasını sağlayacak bir başka yöntem ise bisiklet hareketidir. Elinizle bebeğin bacaklarını tutup bisiklete biniyormuş gibi çevirirseniz bebeğin karnındaki kazlar hareket haline geçerek vücuttan çıkacaktır. Bebeği karın üstü yatırmak da yararlı olacaktır. özellikle uzun bir uykudan sonra bebek yüz üstü yatırılırsa gaz hemen çıkar.  Normalde bebeğin uyuması için yüzükoyun yatırılmasını doktorlar çok tavsiye etmez. Ancak, bebeğiniz bu pozisyonda iken bebeği göz önünden ayırmayın. çünkü bir bebeğin yüz üstü yatması tehlikelidir. Bebeklere bazen gaz ilaçları verilebilir ancak çok fazla gazı olmayan bebeklere ilaç yerine bitki çaylarının (özellikle içinde anason, kimyon ve dereotu içeren çaylar) verilmesi fayda sağlar. Bebeğin karnına sıcak havlu koyarak bağırsaklarının yumuşaması da bebeğin gaz çıkarmasına yardımcı olur.

Bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri -2

Anne & Bebek Modası

Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir?

Bebeklerde gaz sancısı nasıl giderilir1Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir?

Her anne büyük bir heyecanla doğum yapar, bebeğini kucağına alır. Tabi ki doğumla birlikte farklı bir sorumluluk karşımıza çıkar bebek bakımı; gece uyanıp bebeği emzirmek, bebeğin altının ıslak olup olmadığı, bebeğin banyosunun nasıl yapılacağı en önemlisi de bir kaç hafta sonra bebeğin gaz sancıları ile rahatsızlık duyup huysuzlanması… Birçok anne bebeğinin ağlamasına dayanamaz bebeğin acı çektiğini düşünür. Bu soruna çözüm bulamamak her annenin kendisini çaresiz hissetmesine neden olabilir. Bu süreçten sonra kendimize sürekli şu soruları sormaya başlarız; bebeklerde gaz sancısı na ne iyi gelir, bebekte gaz yapan yiyecekler nelerdir, bebeklerde gaz sancısı nasıl giderilir? Bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri

Bebeklerde Gaz Sancısına Ne İyi Gelir?

Bir bebeğin gazını sadece anne sütünden aldığını düşünmeyin. Tabi ki yediğimiz yiyecekler ile birlikte gaz oluşturan besinlerde sütümüze geçiyor, fakat uzmanların söylediğine göre bebekte gaz yaratan temel faktör bebeğim bağırsak florasının yeterince gelişmemiş olmasıdır. Annenin bebeği emzirme şekli, bebeğin sürekli ağlayarak hava yutması gibi birçok etken küçük yavrularımızı rahatsız eden gaz sancısını oluşturan diğer faktörlerdir. Peki bu gaz sancısı ndan bir an önce kurtulabilmek için neler yapmalıyız? Önce şunu söylemek gerekir neredeyse her bebek gaz sancısı çekmektedir, bize düşen bu sancıyı en aza indirgemek ve bu dönemi kendimizi üzmeden bebeğimizi stresli bir ortama dahil etmeden büyütmektir.

Bebeklerde gaz yapan yiyecekler nelerdir bunlara bakalım. Öncelikle anne bir diyetisyenden yardımı almalı gaz yapmayan yiyeceklerden oluşan dengeli bir diyet listesi hazırlanmalı ve ona uyum sağlamalıdır ve her şeyden önemlisi sigaradan uzak durmalıdır. Bebeklerde Gaz Çıkarma

Anne sütüne gaz yapan yiyecekler nelerdir?

Emziren annelere gaz yapan yiyecekler listesi.

Kuru fasulye, bezelye, nohut, gibi baklagiller; kola, gibi gazlı içecekler; katkı maddesi içeren hazır yiyecekler sosis, salam, cips gibi; çikolata, çay, kahve, karnabahar, lahana, ıspanak, brokoli kırmızı biber, taze fasulye, kuru soğan, haşlanmış tavuk, doğal inek sütü, muz, fındık, kaju fıstığı ve benzeri kuruyemişler

Yediğimiz yemeklerin bebekte daha az gaz yapması için neler yapabiliriz?

Karnıbahar, pırasa, brokoli gibi sebzeleri yemek istiyorsanız bu sebzeleri pişirmeden önce kaynamış suda biraz bekletip suyunu süzebilirsiniz. Böylece yemeğin gazı daha az olacaktır. Eğer kuru fasulye yapıyorsanız kuru fasulyeleri bir iki taşım kaynattıktan sonra suyunu süzebilirsiniz. Baklagil ve aşırı gaz yapan sebzeler gazını genel olarak suyuna bırakır.

Pişirdiğiniz herhangi bir yemek kaynarken köpürüyorsa mesela et haşlarken köpürmesi gibi ya da mercimek çorbası yaparken mercimeğin köpürmesi gibi, bu durumlarda pişen yemeğin köpüğünü alıp dökebilirsiniz bu yemeğin gaz oranını azaltır. Eğer kırmızı mercimekle mercimek çorbası yapıyorsanız tencerenin içine bir adet patatesli iri parçalar halinde doğrayıp atabilirsiniz. Çorba pişmesine doğru patatesli çorbanın içinden çıkarıp çorbaya dahil etmezseniz yemekteki gazlar patatesin içerisinde birikir. Eğer sizlerin de bildiği,emziren anneler için gazı önleyen tüyolar varsa bu tüyoları yorumda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Gaz önleyici bitkiler ve çaylar: Anason çayı, papatya çayı, rezene çayı, kimyon tohumu gibi gaz giderici çayları günde 3-4 fincan içebilirseniz. (Fakat bitki çayı içerken içinde nane ve maydanoz olmamasına dikkat edin çünkü bu iki bitki sütün kesilmesine neden olur.) Bu  çayları yeterince tüketirseniz hem sütünüzün gaz oranı azalır hem de bebeğiniz daha sakinleşir.

Anne için emzirme döneminde yiyebileceği gıdalar nelerdir diye soracak olursanız araştırmalarımıza göre pek bir şey kalmıyor 🙁  Ama yine de küçük bir liste yaratalım dedik işte annenin özellikle ilk altı ay tüketiciyi gıdalar.

Her şeyden önemlisi anne beslenirken hem kendini hem de birbirini düşünmek zorundadır beslenme alışkanlığı zararlı hazır gıdalardan çok faydalı doğal ve vitamin mineral konusunda zengin yiyecekler tüketmesi gerekir. doğum yapan bir annenin vücudunda protein Demir iyot çeşitli yağlar kalsiyum magnezyum gibi vitaminler ve mineraller yeterli olmalı. Peki yeni doğum yapan bir anne ilk altı ay ya da ilk üç ay nasıl beslenmeli? Her gün 1 adet yumurta ve bir porsiyon etli sebze yemeği yenmelidir. Kuru fasulye nohut mercimek bulgur karışım yemekleri mutlaka yemelidir, fakat eğer içerisinde gaz yapan bir besin varsa bunu olabildiğince az miktarda tüketmelidir. Anne sütünde gaz yapmayan yiyecekler şunlardır yumurta, balık, kırmızı et, ızgara ile pişirilmiş tavuk, yoğurt, patates, peynir, patlıcan, domates, biber, havuç gibi sürekli kullandığımız sebzeler … meyve olarak ise üzüm elma armut gibi meyvelerin hoşafı gaz yapmaz.

Bebeğin emzirme şekli gaz yapması açısından önemlidir bebeği doğru bir şekilde emzirdikten sonra biraz dik tutarak sırtına hafifçe ovabilirsiniz . Bebekler biberona beslendikleri takdirde çok fazla hava yutar bu da bebeğin gaz sancısı çeşmesine neden olur. Bebeğiniz uzun bir uyku uyuduktan sonra onun bir yastığın üzerine yüz üstü bacakları aşağıda kalacak şekilde uzatın, böylece bağırsaklarında biriken gaz rahatça çıkacaktır. Bebekblerimizin sağlıklı bir şekilde büyümesi için annelerin gerektiği zaman sakin olması gerekiyor.

Eğer sizlerin de bildiği,emziren anneler için gazı önleyen tüyolar varsa bu tüyoları yorumda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri hakkında bilgi edinmek için bir sonraki yazımızı okuyabilirsiniz 

Baby Shower Partisi ve Hazırlıkları

Son Yorumlar

Playamo カジノ

Playamo カジノは、https://antiguidadesantonioluis.com/casino-reviews/playamo-casino-review/ オンラインで利用できる複数のゲームを提供するプラットフォームです。スロット、ブラックジャック、ルーレットなどの幅広いオプションが利用者に提供されます。ビットコインを含む多様な支払い方法を受け付けており、利用者のニーズに応じて選択することができます。また、24時間のカスタマーサポートも用意されており、困ったときにはいつでも対応してくれます。

21 com カジノ

21 com カジ https://jam-tube.com/21-com/ ノはオンラインゲーミングのプラットフォームで、多数のゲームオプションを提供しています。スロット、ポーカー、ブラックジャックなど、多様なゲームが楽しめます。また、ライブディーラー機能もあり、本物のカジノ体験を再現しています。このカジノは、利用者のエンターテイメント体験を向上させるため、素晴らしいボーナスとプロモーションを提供しています。初回デポジットボーナス、週末ボーナス、そしてロイヤルティプログラムなど、利用者の参加を奨励するための様々な特典があります。